Záručná doba

Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru z vašej strany.

V našom e-shope ale nájdete aj tovar, ktorého záručná doba je obmedzená jeho trvanlivosťou. Dátum spotreby tovarov predávaných v našom e-shope je nasledovný:

– živé rezané kvety: 5 dní od prevzatia tovaru,

– hľuzy rastlín: 18 mesiacov od dátumu balenia.

Podmienky reklamácie

Robíme všetko pre to, aby sme vám doručili tovar vo výbornej kvalite a bez vád. Ak ste na tovare, ktorý sme vám doručili, spozorovali vady, kontaktujte nás telefonicky, mailom alebo prostredníctvom nižšie zobrazeného formulára. Reklamáciu vybavíme hneď, ako to bude možné.

Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

Podrobné podmienky pre odstúpenie od zmluvy nájdete v časti 8 našich  Obchodných podmienok.

Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť online formulár zobrazený nižšie.

    Reklamačný formulár